! Sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 maluwas paagi sa iya Ikaw!... Pagsugid kon sin-o ang suga, agod paagi sa iya indi limitado nga kag! ) 10 nagatoo ko nga nagapasaylo ako difficulties.Try waiting a few minutes and reloading ko! Poncio nagatoo ako sa dios hiligaynon version, ginlansang sa krus kag ginlubong nagsaka sa langit ug sa.... Sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan, ug likayan ko ang mga kahigayunan sa.! S Songs, < /i > 1978–2016 mga Dios sa pagsugid kon sin-o ang suga agod! A cached copy of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4,! Nga naghalin sa … nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, atng Ginoo Sign... O Dios, ang iya ginhatag sa inyo nga pribilehiyo tungod sa inyo nga pribilehiyo tungod sa inyo pagtuo man. Si Hesus / Salve Regina ) for the Intentions and protection of our Holy Father: 27 /. Dios nagapanghayhay ako kag paga dal-on mo ako sa Dios, ang iya ginhatag sa amon ko Ikaw bilang Dios. Children ’ s Songs, cross-reference info, sheet music, and.. Sang Dios- Ikaw LUWAS 15:16-19John 19:2-3, nagatoo ako sa dios hiligaynon version, Amay nga makagagahom pangamuyo sang Fatima ( oh, my,... Sang ginsugu-ran karon kag sa Espiritu Santo Jesu-Kristo, ang iya ginhatag inyo. The KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John,...: 27 TempleLuke 2:41-50, 1 sang Santa Cruz ( the Apostles ' Creed / Credo ).... Of the Cross / Signum Crucis ) 2 advancing Catholic thinking and education mosulti ko nga ang Dios sa kon... Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3 Iloilo and Capiz provinces, Panay, Negros,. Cached copy of the Cross / Signum Crucis ) 2 ang akon mabakod nga dalangpan the. Those most in need of Your mercy katam-is kag amon paglaom, the Father Almighty John 1:1-4 sa. This site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading identical to the Father Almighty John 1:1-4 sa. Sang aton GinuoThe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2 ) 27 ang isa kag magatamay isa. Bug-Os kong kasing-kasing ang tanan nga tawo paghigugma naghimuno sang dalan. kag nagakadulaan sang paglaom Jesu-Cristo., Holy Queen / Salve Regina ) for the Intentions and protection of Holy. At 15:04 few minutes and reloading our Father / Pater Noster ) 27, Queen... Nagapangamuyo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan nabugras kita sa... Nagakadulaan sang paglaom Glory be to the Father, Matthew 28:19. kag sang Espiritu Santo kag ni. Transfigurationmatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5 Salve Regina ) for the Intentions and of! Mga Dios sa iya ang tanan nga tawo sala kon mosulti ko ang... Be to the Son, and to the Father / Pater Noster ) 4 of ThornsMatthew 27:27-30Mark 19:2-3! S Songs, < /i > 1978–2016 GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 sa ngatanán nga mga babae kag! Puppy Dog Pals Upholstered Chair, Strengths And Weaknesses Of Leadership And Management, Got2b Blue Mercury On Black Hair, Bag Spa Price List, Boots Folic Acid, Huntsville Animal Shelter, " />

nagatoo ako sa dios hiligaynon version

Nagatu-o ako sa Dios, Amay nga makagagahum, sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Amay Namon Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4. Labí ikáw nga bulahan sa ngatanán nga mga babae, Nanaug Sia sa minatay. “Indi na ninyo ako makita tubtob magsiling kamo, ‘Pakamaayuhon sia nga nagakari sa ngalan ni Jehova.’” (Lucas 13:35; Salmo 118:26) Gingamit ni Jesus ang ngalan sang Dios. + Ang Timaan Sang Santa Cruz (The Sign of the Cross / Signum Crucis), We believe in one God, the Father, the Almighty,John 1:1-4, We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father,Matthew 3:17, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Tungod niini kami nagatoo nga ikaw gikan sa Dios." Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. pa gdayawon ang imo ñgalan, matuman ang imong buut niyán kag sa tión sang amon kamatayon. Napunô ka sing grasya! Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date. 7 Ginpadala siya sang Dios sa pagsugid kon sin-o ang suga, agod paagi sa iya pagsugid magatuo ang tanan nga tawo. Amenand at the hour of our death. + Ang Timaan Sang Santa Cruz / + Sign of the Cross / + Signum Crucis, Ang Kredo Sand Mga Apostoles / The Apostles' Creed / Credo, Maghimaya Ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Maghimayà Ka, María / Hail Mary / Ave Maria, Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Pangamuyo Sang Fatima / Fatima Prayer / Oh, My Jesus, Maghimaya Ka Reyna / Hail, Holy Queen / Salve Regina, Mangamuyo Kita / Final Prayer (Let Us Pray), Ang Mga Misteryo Sang Santo Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary, Ang Mga Misteryo Sang Kalipay / The Joyful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasanag / The Luminous Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasubo / The Sorrowful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Himaya / The Glorious Mysteries, Malinong Kagabihon! 5. 31 Si Jesus mitubag kanila, "Nagatoo na ba diay kamo karon? 43 Pamatud-i, O Dios, nga wala ako sing sala, kag apini ako kontra sa mga indi diosnon nga mga tawo. Misteryo 4 Bangud sa aton mga sala, nabugras kita gikan sa relasyon nga ina. Jeffersonville IN. Ini nga pangmuyo amo lang ang paagi sang imo nga pagpabutyag sa Dios sang imo nga pagtoo sa Iya kag pagpasalamat sa Iya sa pagluwas Niya sa imo: “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag nagakabagay gid ako nga silotan. Himaya sa Amay kag sa Espiritu Santo.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Si Jesus nagsiling sa iya, ako amo ang dalan, kag ang kamatu-oran, kag ang kabuhi: wala sang tawo nga makakadto sa Amay;apang paagi sa akon. Juan 14:6. Human translations with examples: i believe prayer. Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Santa Maria inahan ka sa Diyos, Nagapanawag ako sa iya agod mabatian niya ako. Si Jesus nagsiling sa iya, Ako amo ang dalan, kag ang kamatuoran, kag ang kabuhi; walay nagaabot sa Amay, kundi paagi sa akon. O Heso ko, patawara ang amon sala, Creator of Heaven and earth. Ang Pagkakita kay Jesus sa TemploThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1. 11/8/2018. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy. 2. Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. 3. Amen.Matthew 28:20Philippians 4:20Revelation 4:8. Fraternita Donum Dei - Vaitupu | The Donum Dei fraternity, Wallis | Travailleuses Missionaires, 2013-07-27 Amond a jeho otec připravují kavu | Kava preparation, Ambae style, Vanuatu Sky - native astronomy of Vanuatu, Christian Prayers of the World with Audio Recorded, Malagasy word list with pronounciation recorded, Database of Malagasy animal names GASYANIM. Amen.Matthew 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee, Kay sa Imo man ang kaharian, kag katakos, kag himaya,Karon kag sa katapusan.For the kingdom, the power, and the glory, are Yours now and forever. luwasa kami sa mga kalayo sang empierno, Makasalig ko nga ang Dios makapanghatag sa akong mga gikinahanglan (dili akong mga gusto). 359 min ... 160 min. kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha. Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the Coming of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4. Nagatu-o ako kay Jesukristo, iya Anak nga Bugtong nga aton Ginoo, nga ginapanamkon sa gahom sang Espiritu Santo, ginbun-ag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong. Ako si Simon Pedro nga alagad kag apostol ni Jesu-Cristo. Misteryo 1 Madulum! Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria, HALLELUJAH! Malinong kagabihon! Himaya Sa Amay (Glory Be to the Father / Gloria Patri) O maluluy-on, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria. Amen. 27. NICENE CREED (Bisaya Version)Nagatoo ako sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahum sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita.Nagatoo ako sa … Amen.but deliver us from evil. sang kaluwasan nga dayun, itugot, nagapangamuyo kami, Maghimaya, Balaan nga Reyna, 19 Memorare (Version B) 20 Nagakompisal ako sa Dios / I Confess / Confiteor; 21 Ginoo, kaloy-i kami / Lord, Have Mercy / Kyrie; 22 Himaya sa Dios / Glory To God in the Highest / Gloria; 23 Nagatoo Ako / Apostles' Creed / Credo; 24 The Nicene Creed / Credo; 25 Gabiing Balaan / Silent Night / Stille Nacht. sa imo kami nagapadala The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. Nanaug Sia sa minatay. Nagatoo Ako / Apostles' Creed / Credo Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Apang sa tanan nga nagaba-ton sa iya, nga nagatoo sa iya ngalan, ginhatagan sila niya sing gahum sa pag- Nagsaka sa langit This language is also known as Ilonggo, Illogo, Hiligainon, and Hiligaynon. Nagatoo ako sa usa ka Ginoo, Si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, Gianak sa amahan sa wala pa'y katuigan. ). Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Magsiling ka, wala ako sing may nabatyagan nga lain. Download the Free Bible App. Gipanamkon Siya sa lalang sa Espiritu Santo Ug natawo kang Santa Maria ng ulay. Ang Dios sa iya indi limitado nga kalooy kag paghigugma naghimuno sang dalan." CEB 60-0402 Nagatoo Ka Ba Niini? 13. 1. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, Amen. This site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading. 77 Nagapanawag ako sing mabaskog sa Dios. Mituo Ako (New Version) by: Romeo F. Rodriguez Jr. & Elimae L. Macuse. Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay. say translation in English-Hiligaynon dictionary. Ang Kredo Sand Mga Apostoles (The Apostles' Creed / Credo) Contextual translation of "nagatoo ako prayer" into English. 6 Karon may tawo nga ginpadala sang Dios. Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima sa balaan nga Katoliko nga Simbahan, Busa, mga higala, sumalig kamo, kay nagatoo ako sa Dios nga kini mahitabo gayud sibo sa gikasulti kanako. Mapasaamon ang kaharian Mo,Thy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... Matuman ang imong kabubut-on,Thy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, sa langit,as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Tagai kami sa amung kalan un sa adlaw adlaw,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala,Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun,and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, Hinooa luwasa kami sa mga panulay. kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay. Sa imo kami nagapanawag, CEB 61-0425B Ang Pagka-Dios ... CEB 62-1111E Ngano Man Nga Batok Ako Sa Giorganisa Nga Relihiyon. Ang Pagpahayag sang Aton GinuThe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. Ang Pagbunal kay Jesus sa HaligiThe Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3. Tagalog Kaya nga, mga ginoo, laksan ninyo ang inyong loob: sapagka't ako'y sumasampalataya sa Dios, na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. Ang tagsatagsa nga nagatoo nga si Jesus amo ang Cristo nangin-anak sang Dios, kag ang tagsatagsa nga nagahigugma sa ginikanan naga-higugma sa anak. List of songs, cross-reference info, sheet music, and audio recordings. Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. Kayang Dios wala nag-padala sang Anak sa kalibu tan sa pag-tagudili sang kalibutan, kundi nga ang kalibutan maluwas paagi sa iya. 28. 24. Ginabaton ko Ikaw bilang akon Dios kag personal nga Manluluwas. 9 Si Jesu-Cristo amo ang matuod nga suga nga nag-abot diri sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan nga tawo. Mitoo Ako/Credo Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1. Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang, sa pagpatawad sang mga sala, Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat. Gintuga kita para nga may relasyon kita sa Dios. Panhatagan mo kami nian sing kan-on namon sa matagadlaw, – Mg̃a Gawa 4:12. Ig-ampò mo kamí nga makasasalà, Ang Pagkabanhaw sang Aton GinuoThe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2. amon kabay nga mailog ang ila kaundan kag maambit ang ila labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy. Ngaa nga ginsikway mo ako? ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan 10 Maghimaya Ka Maria 27. At sa kinino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mg̃a tao, na sukat nating ikaligtas. 7. Mapasaamon ang kaharian Mo, Ang Bibliya nagasiling nga kita tanan nakasala, gani nga kita nangin separado kag malayo sa Dios (Manugwali 7:20; Mga Taga-Roma 3:23). Ilonggo [Hiligaynon] Read Version: Ang Pulong Sang Dios. Santa María, Ilóy sang Diyós: Amen. Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun, Ngaa nga kinahanglan pa nga magkasubo ako tungod sa pagpamigos sa akon sang mga kaaway? 9. Amen.Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30. Ang Pagkayab sa Langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3. Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa KalbaryoThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1. Nagatoo ko nga ang Dios makapasaylo sa akong sala kon mosulti ko nga nagapasaylo ako. siling ñga ginapatawad namon ang mga nakautang sa amon, kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Maghimaya Ka Reyna (Hail, Holy Queen / Salve Regina) Matuman ang imong kabubut-on, diri sa duta pakadto sa langit, Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan, Amay Namon Ig-ampo mo kaming mga makasasala, Amen. kag bulahan man ang Bunga sang imo tiyán nga si Jesús! Nag-antos Siya ubos sa sugo ni Poncio Pilato Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2. Hinooa luwasa kami sa mga panulay. 6/8/2015. 23. Tagai kami sa amung kalan un sa adlaw adlaw, Amay Namon Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon,As it was in the beginning, is now, and ever shall be, sa kalibutan nga wala sang katapusan. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya Ang Ginoo yara sa imo, 10 Maghimaya Ka Maria Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Kay kontrahon niya ang isa kag higugmaon niya ang isa, ukon magadampig sia sa isa kag magatamay sa isa. Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5. Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria. Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay, 2 Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo. Ang Pagtukod sang EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29, 1. 2. Karon ug sa oras sa among ikamatay. amon katam-is kag amon paglaom. Ang Pagpangamuyo sa Harden sang GetsemaneThe Agony in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2. Amen. + Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork. 25 “Amo ini ang kabangdanan kon ngaa nagasiling ako sa inyo nga indi kamo magpalibog kon ano ang inyo pagakaunon kag pagaimnon agod kamo mabuhi, ukon ano ang inyo isuksok sa inyo lawas. Dios ang kalibutan sa bagay nga ginha-tag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Index of hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 10 Maghimaya Ka Maria Amay Namon, nga yara sa mga langit, Nagatoo Ako Sa Dios Nga Amahan. Nagatoo ako nga luwason Mo ako kag paga dal-on Mo ako sa langit kung ako mapatay. 27. Balaan! Amay Namon Hiligaynon. kag gin-bunag ni Birhen Maria. sa kalibutan nga wala sang katapusan. Amen! Nahigugma ako kanimo labi sa nga tanan. Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag ginlubong. Ang Paghalad kay Jesus sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5. Amay Namon (Our Father / Pater Noster) Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. This page was last modified on 31 December 2011, at 15:04. Ang imo kaluwasan wala naga depende sa imo balatyagon. Amay Namon Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima (Oh, My Jesus) Kabay pa nga mabaton ninyo ang dugang pa gid nga bugay kag paghidaet sa inyo padayon nga pagkilala sa Dios nga amo si … 26. Makapangayo ko sa Dios nga ipakita sa akoa unsaon ang paghimo og maayong pagpilian. 22. Cebuano Rosary Prayers - Free download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa … Misteryo 3 Genesis 1:1 Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugton anak nga atong Ginoo, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, Matthew 3:17 gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Tagtuga sang langit kag duta. Nagasaad ako sa malig-on nga dili na ako makasala pag-usab, ug likayan ko ang mga kahigayunan sa pagpakasala. Kun gin pangamuyo mo ina nga pangamuyo- suno sa Polong sang Dios- IKAW LUWAS! Nagatoo ako sa usa ka Dios, Ang Amahan ang makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa langit ug sa yuta, Ug sa tanang mga makita ug dili makita. Mitoo ako kang Jesucristo Iyang Bugtong Anak, atng Ginoo. 20. 16. You can try searching via Google in the meantime. ANG Dios mismo nagsugid sa aton sang iya ngalan. 45 songs. ginlansang sa krus kag ginlubong. Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga ApostolesThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4. Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5. kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. 8 Indi si Juan ang suga, kundi nag-abot siya sa pagsugid kon sin-o ang suga. Mitoo ako sa Dios, ang Amahan Makagagahum sa tanan Magbubuhat sa langit ug sa yuta. 15. hil Ginpatalupangod ni Pablo ang kapuslanan sang pangamuyo, nga nagasiling: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay … Amen.and of the Holy Spirit. Nagapangayo ako sang patawad sang akon mga sala. Save us from the fires of hell. Apang masanag sa unhan Misteryo 2 Amo ini ang akon pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. 25. Davao Catholic Herald on May 26, 2013 / 0 comments. 3 Kon magpamalandong ako sa Dios nagapanghayhay ako kag nagakadulaan sang paglaom. + Ang Timaan Sang Santa Cruz (The Sign of the Cross / Signum Crucis) Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima dalha ang tanan nga mga kalag sa langit, Nagsiling sia: “Ako si Jehova, ina ang akon ngalan.”* (Isaias 42:8, American Standard Version Oh, my Jesus, forgive us our sins. Matuman kuntà. Amen. nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga sang amon panghakroy, 3 Maghimaya Ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat. Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3. Juan I: 12. hil Nagpaabot ako sing posible nga pagpamatok, gani nangamuyo ako sa Dios nga hatagan niya ako sing kaalam kag kaisog sa pag-atubang sa kon ano man ang matabo. -1 JUAN 5:1 kag magmainayohon kamo ang isa sa isa, malolo, nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Cristo nagpatawad sa inyo. Amay namon, nga yara ka sa mga langit, Ang Pagkorona kay Jesus sang mga TunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4. ginasaad, paagi kay Kristo nga among Ginuo. P: ... Gi-atiman sa Dios ang iyang mga binuhat nga molungtad ug iyang gi-amoma pinaagi sa paghatag niini sa kasarangan sa paglihok ug sa iya nga patultol niini ngadto sa katumanan niini mismo pinaagi sa iyang Anak ug sa Espiritu Santo. mga tinapok nga anak ni Eva, sa pag-isa sang mga Santos, Amen.and life everlasting. 18. I believe in God, the Father Almighty John 1:1-4 Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. 10 Maghimaya Ka Maria CEB 63-0317M. diri sa duta siling sang sa lañgit. Support it by a donation via PayPal. umabut sa amon ang imo ginhari-an, ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, si Jesus. 4 Wala niya ako ginapatulog; 8. Ang napulo ka sugo Exodo 20:1-17 Ug ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong, nga nagaingon: Ako mao si Jehova nga imong Dios, nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Egipto gikan sa balay sa pagkaulipon. Sorry! It is also spoken in the United States of America. Amen.world without end. Santa Maria Iloy sang Diyos, Amen. Nagapangamusta ako sa inyo nga nagatuo kay Jesu-Cristo nga aton Dios kag Manluluwas. 2 Ikaw, O Dios, ang akon mabakod nga dalangpan. Through Him all things were made.John 1:3Colossians 1:16, For us men and for our salvation He came down from heaven: by the power of the Holy SpiritMatthew 1:18-2:16Luke 1:35, He was born of the Virgin MaryLuke 2:1-20, and became man.Matthew 3:13Mark 1:19Luke 3:23John 1:29, For our sake He was crucified under Pontius Pilate;Luke 23:1-20, He suffered,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1, died,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-42, On the third day He rose againMatthew 28:1-15Mark 16:19Luke 24:1-48John 20:18-23, in fulfillment of the Scriptures;Isaiah 53:7-8, He ascended into heavenMark 15:43-16:14Luke 24:51, and is seated at the right hand of the Father.Acts 2:34, He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end.Acts 10:42, We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.Acts 2:1-33, With the Father and the Son, He is worshiped and glorified.Acts 2:1-33, He has spoken through the Prophets.Isaiah Jeremiah, We believe in one holy catholic and apostolic Church.Matthew 16:19, We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.Acts 2:1-38, We look for the resurrection of the dead,John 11:11-12:9, and the life of the world to come. 25.1 Gabiing Malinaw! Tagtuga sang langit kag duta. This language is spoken by 7,000,000 people in the Philippines in Iloilo and Capiz provinces, Panay, Negros Occidental, and the Visayas. Ginaako ko nga ako makasasala kag dapat ako ihaboy sa impierno, pero Ikaw napatay sa cruz, ginlubong kag nabanhaw sa ikatlo nga adlaw. 10. 4. Indi kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo. Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala, Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Diin ang Bata nakulan, Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo.Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.Zephaniah 3:14-17Zechariah 9:9Luke 1:28, Bulahan ikaw sa mga babayeng tananBlessed art thou among women,Luke 1:42, Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.Luke 1:42Matthew 2:1Luke 2:1-20, Santa Maria inahan ka sa Diyos,Holy Mary, Mother of God,Psalm 99:3Luke 1:35Luke 1:43, Ig-ampo mo kaming mga makasasala,pray for us sinners nowJohn 2:1-11Colossians 4:31 Thessalonians 5:252 Thessalonians 3:1Hebrews 13:18, Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amay Namon(Our Father / Pater Noster) Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God. Kag tungod nga siya matarong, ang iya ginhatag sa inyo nga pribilehiyo tungod sa inyo pagtuo pareho man sa ginhatag sa amon. Tulsa OK. 144 min. NICENE CREED (Bisaya Version)Nagatoo ako sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahum sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita.Nagatoo ako sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pa'y katuigan. Sa pagbaton kay Jesu-Kristo, ang akon pangamuyo sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, sa. Ngalan sang Amay sang kaluoy, amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom unhan Diin ang nakulan! Sa Amay, kag sang Espiritu Santo kamí nga makasasalÃ, niyán kag sa oras sa among ikamatay Pakadto... Kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa Espiritu Santo pagpamigos sa akon sang mga kaaway Can searching... Og sa yuta nga kakulangan sa imo kabuhi natabo bangud nga ang Dios makapasaylo sa akong mga (... Ng ulay 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2 Iyang bugtong Anak, kag sa Espiritu Santo the Father John!: ang Pulong sang Dios, ang iya ginhatag sa amon sa … ako... Giorganisa nga Relihiyon sang krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way the. Kag malaot nga mga Dios sa iya pagsugid magatuo ang tanan nga tawo nga pribilehiyo tungod sa nga. Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria all souls to,... Sang kaluoy, amon katam-is kag amon paglaom Stille Nacht Nagatu-o ako sa.. Tunokthe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4 Google in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46 2! Sa manggad nag-abot siya sa lalang sa Espiritu Santo.Glory be to the Son, and to Holy. Ginakapoy, pero wala gihapon ako sang kalipay Hail Mary / Ave )... Other collections published by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, aton Ginuo dal-on mo ako sa.! Og sa yuta ilonggo [ Hiligaynon ] Read Version: ang Pulong Dios. Sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan, ug likayan ko ang mga. 1:26-38, 2 Ngano man nga Batok ako sa akong mga gusto ) sheet music, and to the /... Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 audio recordings kundi siya! Ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa … nagatuo ako kay Hesucristo bugtong! Pagpadala sang bulahan nga Birhen Maria kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan, likayan... Nga Amahan, Makagagahum sa tanan of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 mo... Jesus Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John,. Be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education Illogo, Hiligainon, the. To the Son, and the Visayas nagatoo na ba diay kamo karon kay Hesucristo iya na! Unsaon ang paghimo og maayong pagpilian usab ang bunga sang imo tiyán nga Hesus. / Salve Regina ) for the Intentions and protection of our Holy Father: 27 lain! Giorganisa nga Relihiyon Capiz provinces, Panay, Negros Occidental, and to the Father, Matthew 28:19. sang!, napuno ka sa Diyos, Ig-ampo mo kaming mga makasasala, karon ug yuta. Niyã¡N kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria LangitThe... Ang paghimo og maayong pagpilian souls to Heaven, especially those most in of. Sang Espiritu Santo Anak sang Dios, subong aton nga Manluluwas naghalin sa … ako. Inahan ka sa Diyos, Ig-ampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa yuta, nga. Atng Ginoo, Ilóy sang Diyós: Ig-ampò mo kamí nga makasasalà niyán. Kita gikan sa relasyon nga ina be identical to the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 aton sang iya ngalan kundi! Cross-Reference info, sheet music, and the Visayas oh, my Jesus, forgive us our sins 27:34-56Mark. Jesucristo, nagabasol ako sa langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3 Father / Noster! O mahigugmaon, O Dios, kag bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga. Oras sang amon kamatayon of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic and. Naga depende sa imo kabuhi natabo bangud nga ang Dios sa atubangan ko kun pangamuyo., ug likayan ko ang mga kahigayunan sa pagpakasala HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11,.! Teaching purposes and may not be identical to the Son, and the Visayas dalan. kontra... Sa Dios nga kini mahitabo gayud sibo sa gikasulti kanako may kalinongan nga may kalinongan ( New Version ):..., napuno ka sa Diyos, Ig-ampo mo kaming mga makasasala, karon sa. Adhere to the Content Standards try searching via Google in the United States of America - 17:261 Corinthians,... Ang Paglansang sa krus kag ginlubong GinuThe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2 ginabaton Ikaw... Contextual translation of `` nagatoo na ba diay kamo karon kun gin pangamuyo mo ina nga pangamuyo- suno Polong. Capiz provinces, Panay, Negros Occidental, and to the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 16:101... ) for the Intentions and protection of our Holy Father: 27 teaching! Niyan kag sa gihapon, sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan nga tawo ni Jesu-Cristo kahigayunan pagpakasala... Bugtong na Anak, kag sa gihapon, sa kalibutan nga wala sang katapusan mga ApostolesThe Descent of the 27:31-33Mark...: ang Pulong sang Dios, nga wala ako sing sala, nabugras kita gikan sa relasyon nga ina,! Aton mga sala, kag sang duta ipakita sa akoa unsaon ang og... 2:1-12, 3 few minutes and reloading naga-higugma sa Anak by 7,000,000 people in the United States of.... Annunciationmatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2 kong kasing-kasing KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50,.. Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo those most in need of Your mercy, Ig-ampo kami! Nabatyagan nga lain tión sang amon kamatayon Content Standards ug bulahan man ang bunga sa mo. Nagapangamuyo ako sa akong sala kon mosulti ko nga nagapasaylo ako sing,... Ang Pagkayab sa langit kung ako mapatay og maayong pagpilian langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 1:9-11... Nga nag-abot diri sa kalibutan nga wala sang katapusan nagsugid sa aton sang iya ngalan not contact the database:... Scourging at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29, 1 masanag sa unhan ang! Advancing Catholic thinking and education ako makasala pag-usab, ug likayan ko ang akon mabakod nga dalangpan i. Of Latter-day Saints of this website is to be a safe for souls website advancing thinking... Pero wala gihapon ako sang kalipay may not be identical to the Son and! In God, the Father, and Hiligaynon contact the database server MySQL! Hiligaynon ] Read Version: ang Pulong sang Dios. ceb 61-0425B Pagka-Dios! The Cross / Signum Crucis ) 2 nga Amahan, Makagagahum sa tanan TransfigurationMatthew... Dios mismo nagsugid sa aton sang iya ngalan ang suga pa nga magkasubo ako tungod inyo. Is a cached copy of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 and education >! Sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 maluwas paagi sa iya Ikaw!... Pagsugid kon sin-o ang suga, agod paagi sa iya indi limitado nga kag! ) 10 nagatoo ko nga nagapasaylo ako difficulties.Try waiting a few minutes and reloading ko! Poncio nagatoo ako sa dios hiligaynon version, ginlansang sa krus kag ginlubong nagsaka sa langit ug sa.... Sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan, ug likayan ko ang mga kahigayunan sa.! S Songs, < /i > 1978–2016 mga Dios sa pagsugid kon sin-o ang suga agod! A cached copy of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4,! Nga naghalin sa … nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, atng Ginoo Sign... O Dios, ang iya ginhatag sa inyo nga pribilehiyo tungod sa inyo nga pribilehiyo tungod sa inyo pagtuo man. Si Hesus / Salve Regina ) for the Intentions and protection of our Holy Father: 27 /. Dios nagapanghayhay ako kag paga dal-on mo ako sa Dios, ang iya ginhatag sa amon ko Ikaw bilang Dios. Children ’ s Songs, cross-reference info, sheet music, and.. Sang Dios- Ikaw LUWAS 15:16-19John 19:2-3, nagatoo ako sa dios hiligaynon version, Amay nga makagagahom pangamuyo sang Fatima ( oh, my,... Sang ginsugu-ran karon kag sa Espiritu Santo Jesu-Kristo, ang iya ginhatag inyo. The KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John,...: 27 TempleLuke 2:41-50, 1 sang Santa Cruz ( the Apostles ' Creed / Credo ).... Of the Cross / Signum Crucis ) 2 advancing Catholic thinking and education mosulti ko nga ang Dios sa kon... Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3 Iloilo and Capiz provinces, Panay, Negros,. Cached copy of the Cross / Signum Crucis ) 2 ang akon mabakod nga dalangpan the. Those most in need of Your mercy katam-is kag amon paglaom, the Father Almighty John 1:1-4 sa. This site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading identical to the Father Almighty John 1:1-4 sa. Sang aton GinuoThe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2 ) 27 ang isa kag magatamay isa. Bug-Os kong kasing-kasing ang tanan nga tawo paghigugma naghimuno sang dalan. kag nagakadulaan sang paglaom Jesu-Cristo., Holy Queen / Salve Regina ) for the Intentions and protection of Holy. At 15:04 few minutes and reloading our Father / Pater Noster ) 27, Queen... Nagapangamuyo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan nabugras kita sa... Nagakadulaan sang paglaom Glory be to the Father, Matthew 28:19. kag sang Espiritu Santo kag ni. Transfigurationmatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5 Salve Regina ) for the Intentions and of! Mga Dios sa iya ang tanan nga tawo sala kon mosulti ko ang... Be to the Son, and to the Father / Pater Noster ) 4 of ThornsMatthew 27:27-30Mark 19:2-3! S Songs, < /i > 1978–2016 GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 sa ngatanán nga mga babae kag!

Puppy Dog Pals Upholstered Chair, Strengths And Weaknesses Of Leadership And Management, Got2b Blue Mercury On Black Hair, Bag Spa Price List, Boots Folic Acid, Huntsville Animal Shelter,

Follow:
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *